Lịch tuần khoa từ 15/3 – 21/3/2021

Thứ Hai (15/3)

  • 9h00: Khai mạc giới thiệu chung hệ thống PSC quản lý đại học chính quy; Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho trưởng Khoa/Viện).

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Phòng 612 A2

  • 15h30: Tập huấn hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PSC (các chức năng dành cho Trưởng Bộ môn).

Mời: T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng 612 A2

Thứ Ba (16/3)

  • 8h00: Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ nhất.

Mời: Các CBGV quan tâm – Tại: Phòng 612 A2

  • 14h00: Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ quản lý sinh viên), Buổi thứ hai.

Mời: Các CBGV quan tâm – Tại: Phòng 612 A2

Thứ Tư (17/3)

  • 8h00: Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (các chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ nhất.

Mời: Các CBGV quan tâm – Tại: Phòng 612 A2

  • 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tập huấn hệ thống phần mềm PSC (chức năng dành cho cán bộ QLĐT – phân hệ thiết kế chương trình đào tạo, thời khóa biểu, đăng ký học), Buổi thứ hai.

Mời: Các CBGV quan tâm – Tại: Phòng 612 A2

  • 16h30: Trao chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp Phòng.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ sáu (19/3)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán kinh tế. Thầy Hải báo cáo về “Thống kê Bayes”

Mời: Toàn thể GVBM và các GV quan tâm – Tại: VPBM

Thứ Bảy (20/3)

  • 16h30: Kiểm tra công tác học tập giáo dục Quốc phòng và An ninh của sinh viên và dự Lễ tổng kết khóa học tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Mời: Đạo diện khoa – Tại: Xe đón tại sảnh A1 xuất phát lúc 15h00