Lịch tuần khoa từ 15/4 – 21/4/2024

Thứ Ba (16/4)

  • 9h30: Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo Đại học chính quy, VLVH, Từ xa năm 2024 của Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (17/4)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024; công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân, các tác giả, các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Hướng dẫn và trao đổi về công tác đánh giá học phần theo Rubric học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Buổi 2).

Mời: Các thầy cô chưa tham dự buổi 1 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ Thu năm 2023.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản chủ đề “Lý thuyết đồ thị”

Mời: Toàn thế GVBM và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1108

  • 15h30: Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Mời: T. Thế, T. Huy, T. M.Hoàng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (18/4)

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương