Lịch tuần khoa từ 15/6 – 21/6/2020

Thứ Hai (15/6)

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Ba (16/6)

  • 10h00: Gặp mặt Báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa, các đ/c có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h30: Ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (17/6)

  • 8h30: Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận Chuẩn đầu ra cho sinh viên có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học quốc tế.

Mời: Thành viên HĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (18/6)

  • 8h00: Họp Ban chỉ đạo coi thi và Hội đồng thi tuyển sinh cao học 2020.

Mời: Thành viên HĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 8h30: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp khoa

  • 8h30: Báo cáo Ban Giám hiệu về kết quả xây dựng vị trí việc làm khối giảng viên.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (19/6)

  • 8h30: Chúc mừng Phòng Truyền thông, Tạp chí Kinh tế Phát triển nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng 1012; 1406 tầng 10, 14 Nhà A1

  • 8h00 – 11h00: Tập huấn cho Trưởng/Phó Bộ môn công tác phân công chấm điểm, nhập điểm trên phần mềm đánh phách điện tử.

Mời: T. Hưng, T. Hải, Cô Vân, T. Hoàn, t. Mạnh, Cô Thủy – Tại: Phòng 616, Nhà A2