Lịch tuần khoa từ 15/7 đến 21/7/2019 (Openday Thứ Bảy)

Thứ  hai (15/7)

  • 13h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GV bộ môn – Tại: VPBM

Thứ tư (17/7)

  • 14h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của Trường lấy phiếu giới thiệu ứng viên Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Mời: T.Thế, T.Huy, T.Tuấn, C. P.Minh, T.Hưng, T.Hải, T.Mạnh, C. Thủy, C.Vân, T.Hoàn, T.Dong, C. Nguyễn Minh, các thầy cô là Tiến sĩ; Giảng viên chính, Chuyên viên chính và tương đương trở lên – Tại: Hội trường A2

Thứ sáu (19/7)

  • 8h00: Semina bộ môn Toán kinh tế (T. Long và C. Tú trình bày về môn XSTK)

Mời: Các thầy cô BM TKT, các thầy cô BM TTC giảng XSTK và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng 1105 – A1

  • 17h00: Tập huấn Tư vấn tuyển sinh: Các thầy cô và sinh viên được giao nhiệm vụ
  • 19h30 – 20h30: Livestream Tư vấn tuyển sinh.

Đề nghị tất cả các thầy cô tích cực hỗ trợ

Thứ Bảy (20/7)

OPENDAY: NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐỢT 2

Thời gian: 7h30 tại Gian hàng khoa.

Các thầy cô có trách nhiệm tư vấn trực tiếp tham gia theo phân công.

TẤT CẢ CÁC THẦY CÔ THAM GIA HOẠT ĐỘNG THEO SỰ PHÂN CÔNG CỦA KHOA