Lịch tuần khoa từ 14/9 – 20/9/2020

Thứ Ba (15/9)

  • 10h30: Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học Chính quy.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (16/9)

  • 8h00:  Tiếp nhận kết quả rà soát, đánh giá hệ thống môn học, học phần đại học chính quy và hệ thống giáo trình, học liệu của các Khoa/Viện.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng 210 Nhà A1

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm khối giảng viên.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: NCS Lê Thị Anh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Sử dụng mô hình toán kinh tế nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau an toàn của người dân Việt Nam trong điều kiện thông tin không đối xứng”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Các thành viên Hội đồng, các thầy cô quan tâm – Tại: P502 Nhà A2

Chủ nhật (19/9)

  • 16h00: Lễ khai giảng cao học K29 đợt 1 năm 2020.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân, các giảng viên tham gia giảng dạy cao học K29. – Tại: Hội trường A2