Lịch tuần khoa từ 16/12 – 22/12/2019

Thứ Tư (18/12)

  • 16h00: Họp bàn về tiến độ hoàn thiện đề cương chương trình đào tạo Thạc sĩ, xây dựng bộ học liệu chuẩn và thống nhất phương thức coi thi kết thúc học phần tại địa phương.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (19/12)

  • 8h00: Gặp mặt kỷ niệm 74 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2018)

Mời: T. Thế – Tại: Văn phòng Khoa (Khu nội trú). Khoa Giáo dục Quốc Phòng

Thứ Sáu (20/12)

  • 8h00: Hội thảo Khoa học Quốc gia chủ đề: “Hạn chế tín dụng đen tại Việt Nam”.

Mời: T. Thế và các đ/c quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp Bộ môn Toán kinh tế về việc:
    • (1) Tổng kết học kỳ I và triển khai kế hoạch học kỳ II.
    • (2) Thảo luận về giờ http://www.slaterpharmacy.com NCKH của các thầy cô BM

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM