Lịch tuần khoa từ 16/9 – 22/9/2019

Thứ Hai (16/9)

  • 8h00: Lễ Khai giảng Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU khóa 15, kỳ mùa thu 2019.

Mời: T. Thế, C Phan Minh – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học bộ môn Toán tài chính

+ Trao đổi rà soát phân bổ thời gian trong đề cương các học phần

+ Học viên cao học báo cáo kết quả nghiên cứu

Mời: Các thầy cô bộ môn TTC, T.Huy, C. Nguyễn Minh và các thầy cô quan tâm

Địa điểm: Phòng sinh hoạt Khoa học của Khoa Toán kinh tế.

Thứ Ba (17/9)

  • 14h30: Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Hiệu trưởng kế hoạch các đoàn đi công tác nước ngoài năm 2020 của Nhà trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5  Nhà A1

Thứ Tư (18/9)

  • 14h00: Phổ biến và tập huấn quy trình xét công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ; VB2-CQ đợt 3 năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Mời: T. Thế, các thầy cô được bổ nhiệm và các thầy cô thôi giữ chức vụ QL từ T4/2019

Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (19/9)

  • 14h00: Lễ trao “Học bổng Vingroup” năm 2019.

Mời: T. Thế, các SV của khoa được nhận HB – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (20/9)

  • 8h00: Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo B101-102

Thứ Bảy (21/9)

  • 8h30: Ngày hội Thực tập sinh năm 2019 – NEU Internship Day.

Mời: Đại diện khoa -Tại: Sảnh giữa Nhà A1-A2