Lịch tuần khoa từ 17/1/2022-23/1/2022

Thứ Ba (18/1)

 • 10h00: Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (19/1)

 • 8h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, đợt 1/2022.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 8h30: Họp triển khai công tác xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học từ xa năm 2022.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 9h30: Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: Toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không là Đảng viên – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Họp rà soát công tác quản lý sinh viên tại các Khoa, Viện.

Mời: C. Phan Minh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp về kiểm định FIBAA.

Mời: Các thầy cô trong tổ kiểm định – Tại: ONLINE

Thứ Năm (20/1)

 • 14h00: Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đoàn ra năm 2022 của Trường.

Mời: Đại diện lãnh đạo các đơn vị có đăng ký đoàn công tác năm 2022 – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (21/1)

 • 7h30: Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2022.

Mời : T. Thế, T. Dong và 20 thầy cô được bầu tại cuộc họp khoa – Tại: Hội trường A2