Lịch tuần khoa từ 17/5 – 23/5/2021

Thứ Tư (19/5)

  • 15h30: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý: Quy chế Tài chính, Quy định sử dụng cơ sở vật chất, Quy định về tang lễ, Quy định hoạt động Y tế, Quy định về Đào tạo, bồi dưỡng.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (20/5)

  • 14h30: Hội nghị triển khai xin ý kiến góp ý các văn bản quản lý đào tạo.

Mời: T. Thế – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (21/5)

  • 8h30: Báo cáo tiến độ xây dựng các quy chế/quy định liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1