Lịch tuần khoa từ 17/6 – 23/6/2024

Tuần 25

 
Thứ/ ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
17/6
14h00

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Tập huấn phỏng vấn trong hoạt động Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đối tượng người học và cựu người học. T. Thế, T. Mạnh, SV và CSV theo DS đăng ký
Thứ Ba

18/6

8h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Tập huấn phỏng vấn trong hoạt động Đánh giá ngoài – Kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. Đối tượng viên chức các đơn vị chức năng và viên chức vận hành các CTĐT.
10h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Ban Giám hiệu họp với Trường Công nghệ về Đề án tổ chức các khoá học bổ sung kiến thức cho sinh viên. T. Huy

 

Thứ Tư

19/6

9h30

Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường về công tác quy hoạch cán bộ (Bước 2_23/28, Bước 3_28/33). T. Hoàn

 

 

 

14h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Rà soát công tác chuẩn bị Đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA. T. Thế

 

Thứ Sáu

21/6

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họp giao ban tuần.

 

T. Huy