Lịch tuần khoa từ 17/8 – 23/8/2020

Thứ Hai (17/8)

  • 8h00: Tiếp nhận kết quả rà soát, đánh giá và cập nhật các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh do Trường đào tạo và cấp bằng theo Kế hoạch số 1143/KH-ĐHKTQD ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng (theo Kế hoạch hạn nộp hồ sơ của các khoa/viện là trước 15/8/2020).

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: P.QLĐT, P.211 Nhà A1

Thứ Tư (19/8)

  • 8h00 : Trao đổi một số công việc của học kỳ mới. Mời các thầy cô Bộ môn Toán tài chính-Tại: VP Bộ môn.
  • 10h30: Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h30: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (21/8)

  • 8h00: Tập huấn, triển khai quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính, đợt 2, học kỳ I năm 2020 – 2021.

Mời: T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (22/8)

  • 9h00: Lễ khai giảng Khóa 27 Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan thi Đợt 1 năm 2020.

Mời: Đại diện khoa; giảng viên tham gia giảng dạy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1