Lịch tuần khoa từ 18/10/2021-24/10/2021

Thứ Hai (18/10)

  • 8h30: Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2021. (ONLINE/OFFLINE)

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường mở rộng nhận xét viên chức quản lý hết nhiệm kỳ.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 16h30: Tọa đàm lấy ý kiến Giảng viên về Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA ngành Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Mời: Các giảng viên tham gia giảng dạy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (19/10)

  • 8h30: Tập huấn về xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra đảm bảo độ phân hóa phù hợp và hạn chế học tủ, học lệch, khuyến khích sáng tạo của sinh viên. (OFFLINE/ONLINE)

Mời: Trưởng, Phó các Bộ môn và giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 13h30: Hội nghị tổng kết Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước KX.01/16-20 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội”. (Điểm cầu tại Trường ĐHKTQD). (ONLINE/OFFLINE)

Mời: Các chủ nhiệm, thư kí đề tài KX01 giai đoạn 2016-2020 và các đại biểu theo giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (20/10)

  • 9h00: Tổng kết phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/2021).

Mời: T. Thế, C. Phan Minh và toàn thể nữ CBGV – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (21/10)

  • 8h00: Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (22/10)

  • 8h00: Hội thảo “Tìm hiểu về kinh doanh có trách nhiệm đối với các sinh viên khối trường kinh tế”.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp xét tuyển NCS khóa mới.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Nguyễn Minh, T. Hưng – Tại: Phòng họp khoa 1109

  • 14h00: Trao đổi rà soát đề cương các học phần Toán tài chính năm 2021 có trong CTĐT ngành TKT.  Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính- Tại: Phòng 1108.