Lịch tuần khoa từ 18/3 – 24/3/2024

Thứ Hai (18/3)

  • 16h00: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành mới.

Mời: T. Thế, T. Minh Hoàng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 17h00: Lễ trao bằng Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Andrews, Hoa Kỳ.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Thứ Ba (19/3)

  • 14h00: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu (ngành mới).

Mời: T. Thế cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

Chủ trì: TS Nguyễn Mạnh Thế – Chủ tịch Hội đồng Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo (ngành mới).

Mời: T. Minh Hoàng cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1.

Thứ Tư (20/3)

  • 18h00: Chung khảo Cuộc thi Sao tháng Ba.

Mời: Đại diện khoa, đại diện Liên chi đoàn – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Thứ Sáu (22/3)

  • 10h00: Lễ khai mạc tuần nghề nghiệp và việc làm năm 2024.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

Cập nhật chủ đề (24/3)

  • 8h00: Ngày hội tuyển dụng trong Tuần nghề nghiệp và việc làm 2024.

Tại: Khu vực trước Nhà A2