Lịch tuần khoa từ 19/10 – 25/10/2020

Thứ Hai (19/10)

 • 8h30: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường học kỳ II năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 10h00: Phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai lũ lụt.

Mời: Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh của khoa – Tại: Sảnh trước Nhà A1

 • 14h00: Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h00: Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.

Mời: T. Thế, C.Phương – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (20/10)

 • 9h00: Chương trình “Gặp gỡ tháng Mười” kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh và toàn thể nữ cán bộ, viên chức và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (22/10)

 • 7h30: Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên Đầu khóa K62 (Khối 4)

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (23/10)

 • 8h00: Họp thảo luận cập nhật ngân hàng đề môn Kinh tế lượng.

Mời: Các thành viên nhóm (bắt buộc), các thầy cô giảng KTL và các thầy cô quan tâm – Tại: VPBM

 • 8h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản.

Mời: Toàn thể GV Bộ môn – Tại: VPBM

 • 15h00: Họp giao ban công tác Quý.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Tuấn, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (24/10)

 • 8h00: Khai giảng NCS và trao bằng Tiến sĩ năm 2020.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (25/10)

 • 7h30: Lễ khai giảng Đại học hệ chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Hội trường A2