Lịch tuần khoa từ 19/4 – 25/4/2021

Thứ Hai (19/4)

  • 13h30: Các nhóm NCKH sinh viên báo cáo công trình NCKH.

Mời: Các thành viên Hội đồng và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp khoa 1108

Thứ Ba (20/4)

  • 8h30: Khai mạc giải Võ Karatedo truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX sinh viên

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (21/4)

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

Chủ nhật (25/4)

  • 7h15: Lễ trao bằng đại học chính quy năm 2021 (đợt 1).

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2