Lịch tuần khoa từ 19/7 – 25/7/2021

Thứ Ba (20/7)

  • 9h00: Họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h30: NCS Vũ Thị Bích Ngọc bảo vệ đề tài cấp cơ sở tại khoa

Mời: Các thành viên HĐ và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1109

Thứ Sáu (23/7)

  • 9h00: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Tuấn, T. Dong, C. Thùy Trang, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1