Lịch tuần khoa từ 19/9 – 25/9/2022

Thứ Hai (19/9)

  • 8h00: Buổi nói chuyện, chia sẻ của TS. Rainer Zitelmann với giảng viên, sinh viên với chủ đề: “Những kinh nghiệm làm việc để đạt tự do tài chính. Chủ nghĩa khác biệt và tư duy ngược dòng”.

Mời: Các đ/c có giấy mời và có quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Ba (20/9)

  • 14h00: Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở các trường đại học, cao đẳng Hà Nội.

Mời: T. Dong – Tại: Hội trường 403, nhà A – Trường ĐH Luật Hà Nội

  • 15h00: Họp rà soát hoạt động và công tác quản lý các chương trình LKĐT tại Trường.

Mời: Cô Thắm – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h15: Họp thảo luận góp ý các nội dung đối thoại với lãnh đạo trường.

Mời: Toàn thể CBGV trong khoa – Tại: Phòng họp khoa 1108

  • 16h00: Họp rà soát cập nhật 2 chương trình đào tạo Actuary và DSEB.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Vân, T. Hoàn, các thầy cô tham gia giảng 2CT, các thầy cô cố vấn học tập 2 CT – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Năm (22/9)

  • 15h30: Báo cáo tiến độ viết báo cáo tự đánh giá và kế hoạch họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục và 15 CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.

Mời: T. Thế, T. Huy, các nhóm công tác viết báo cáo tự đánh giá 15 CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (23/9)

  • 8h00: Lễ Phát động Cuộc thi Hành trình Kinh doanh 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h30: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu).

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (gia hạn chưa nghiệm thu) – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Triển khai Kế hoạch đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời: T. Hoàn – Tại: Hải Hòa, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

  • 16h00: Họp kiểm tra tiến độ Nhóm Công bố quốc tế năm 2020 (chưa nghiệm thu).

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2020 (chưa nghiệm thu) – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1