Lịch tuần khoa từ 2/11 – 8/11/2020

Thứ Tư (4/11)

  • 9h30: Họp Tổ công tác rà soát các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (5/11)

  • 8h30: Họp Ban tổ chức Tọa đàm ra mắt sách dịch “Calculus for Business, Economics and the Social and Life-Sciences”.

Mời: T. Thế, C. Vân – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (6/11)

  • 9h00: Lễ khai giảng Chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân Quốc tế Quản trị Kinh doanh DSU-NEU Khóa 5 năm học 2020-2021.

Mời: Đại diện khoa, Bộ môn – Tại: Hội trường B2-103 Nhà A2

Thứ Bảy (7/11)

  • 8h30: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động Ngành giáo dục.

Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. PLan – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (8/11)

  • 8h00: Khai trương Ký túc kiểu mẫu Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: Đại diện khoa, các thầy cô quan tâm – Tại: Sân KTX Sinh viên

  • 9h00: Khai mạc Ngày hội tuổi trẻ Đại học Kinh tế Quốc dân – NEU YOUTH FESITVAL 2020.

Mời: Đại diện khoa, Bộ môn – Tại: Sân KTX Sinh viên