Lịch tuần khoa từ 2/12 – 8/12/2019

Thứ Hai (2/12)

  • 14h00: Họp giáo viên hướng dẫn và các nhóm NCKH SV năm 2019-2020
  •  Mời: T.Thế, T.Huy, C.Thủy, T.Hoàn, C.Trang (TKT), C.Ngọc, T.Dong, T.Trung (TTC), T.Mạnh, C.Liên và các bạn sinh viên của các nhóm-Tại: Phòng 1108 -A1.
  • 15h00: Họp BM Toán kinh tế góp ý giáo trình Lý thuyết Xác suất.

Mời: Toàn thể GV BM Toán KT + TTC – Tại: Phòng 1105 – A1

Thứ Ba (3/12)

  • 7h45: Hội thảo Quốc gia “Tạo động lực cho cán bô, viên chức và người lao động trong các trường đại học, xu hướng và giải pháp”.

Mời: T. Thế, C. PMinh và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (4/12)

  • 14h00: Họp Tập huấn phần mềm đánh phách điện tử áp dụng cho K61.

Mời: Đại diện lãnh đạo BM Toán cơ bản – Tại: Phòng 601 Nhà A2

Thứ Năm (5/12)

  • 9h00: Nhà xuất bản McGrawHill giới thiệu giải pháp tích hợp tài liệu số vào hệ thống giảng dạy tích hợp.

Mời: các Bộ môn có giảng dạy môn học bằng tiếng Anh, các giảng viên quan tâm – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (6/12)

  • 8h30: Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1