Lịch tuần khoa từ 2/3 – 8/3/2020

Thứ Ba (3/3)

  • 10h30: Tổ công tác của Trường làm việc với tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Toán Kinh tế về công tác nhân sự.

Mời: T.Thế, T. Huy, C.PMinh, T. Tuấn, T. Đức, C. Thùy Trang, T. KTrung – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (6/3)

  • 8h00: Họp Hội đồng xét miễn học, miễn thi, đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên CQ.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp triển khai kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ K27 và triển khai học tập thực tế K28.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1