Lịch tuần khoa từ 2/8 – 8/8/2021

Thứ Tư (4/8)

  • 8h30: Tập huấn, đào tạo hướng dẫn sử dụng Bộ dữ liệu Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô cho toàn bộ cán bộ, viên chức, các nhà khoa học và sinh viên, học viên, NCS của Nhà trường, nằm trong khuôn khổ dự án Thư viện điện tử dùng chung. ONLINE (lần 2).

Mời: Cán bộ, viên chức, các nhà khoa học và sinh viên, học viên, NCS trong toàn trường có quan tâm – Tại: ONLINE

  • 14h00: Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Toán Kinh tế, Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số về dự kiến triển khai Trường Khoa học và Công nghệ.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (6/8)

  • 10h30: Họp Hội đồng rà soát kết quả học tập và xét cảnh báo học tập, xét thôi học sinh viên đại học chính quy, văn bằng 2 chính quy, đợt 1 năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: ONLINE