Lịch tuần khoa từ 2/9-8/9/2019

Thứ Ba (3/9)

  • 10h00: Lễ tổng kết năm học khóa I và chào đón tân sinh viên khóa 2, chương trình Cử nhân Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE).

Mời: Đại diện LĐ khoa – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (4/9)

  • 14h00: Hội nghị công tác sinh viên năm học 2019 – 2020.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh, các thầy cô cố vấn học tập các lớp – Tại: Phòng B101 Nhà A2

  • 16h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2019.

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (6/9)

  • 7h30: Lễ khai giảng Đại học hệ chính quy năm 2019.

Mời: T. Thế, C. Phan Minh – Tại: Hội trường  A2

  • 10h00: Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường và Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Mời: Toàn thể GV không có giờ lên lớp – Tại: Hội trường  A2

  • 17h00: Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho 2  chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính.

Mời: T. Thế, T, Huy, C. P Minh, các thầy cô HDTT và toàn thể sinh viên 2 chuyên ngành K58 – Tai: B101-102 – Tòa A2

Thứ Bảy (7/9)

  • 8h00: Khai giảng cao học K9, trao bằng năm 2019 – Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA.

Mời: Đại diện LĐK, các GV tham gia giảng dạy – Tại: Hội trường  A2