Lịch tuần khoa từ 27/12/2021-2/1/2022

Thứ Tư (29/12)

  • 8h00: Kiểm tra giám sát thi hành Điều lệ Đảng năm 2021. (Tổ 1).

Mời: Các đ/c trong chi bộ khoa – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 8h30: Seminar Tập huấn về Công bố quốc tế (lần 2): Hướng dẫn viết và công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Mời: Trưởng nhóm và toàn bộ thành viên của các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế năm 2021, 2022; Các giảng viên, nghiên cứu sinh và đại biểu quan tâm – Tại: ONLINE

Thứ Năm (30/12)

  • 14h00: Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2020-2021.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, các thầy cô CVHT-Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (31/12)

  • 10h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 4 năm 2021.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1