Lịch tuần khoa từ 20/12-26/12/2021

Thứ Hai (20/12)

 • 8h30: Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác đào tạo Từ xa, Vừa làm vừa học và ngắn hạn.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h45: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Tập thể Lãnh đạo Trường về Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (22/12)

 • 8h30: Họp tổng kết đánh giá hoạt động trang web cấp 2 của các đơn vị trực thuộc Trường năm 2021.

Mời: T. Hải – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xây dựng, cập nhật đề cương học phần năm 2021

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu kết quả xây dựng bộ học liệu chuẩn năm 2021.

Mời: C. Vân – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (23/12)

 • 7h30: Khai mạc Chương trình Giáo dục công dân cuối khóa dành cho sinh viên K60 (Khối 4).

Mời: Ban lãnh đạo khoa – Tại: Trực tuyến trên MS Teams

 • 8h30: Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến.
  ONLINE/OFFLINE.

Mời: Lãnh đạo Khoa, Bộ môn và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (25/12)

 • 9h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2021 (đợt 2). ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa, các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (26/12)

 • 9h00: Lễ trao bằng tiến sĩ năm 2021.

Mời: Các tân tiến sĩ năm 2021 – Tại: Hội trường A2