Lịch tuần khoa từ 20/9/2021-26/9/2021

Thứ Ba (21/9)

  • 10h00: Triển khai kế hoạch xây dựng đề cương học phần năm 2021 theo Kế hoạch số 1390/KH-ĐHKTQD ngày 09/9/2021 của Hiệu trưởng.

Mời: T. Thế, C. Vân, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: ONLINE

Thứ Tư (22/9)

  • 8h00: Họp Tổ công tác xây dựng Ngân hàng đề thi của trường.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

Thứ Năm (23/9)

  • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 3).

Mời: T. Huy, C. Phan Minh – Tại: ONLINE

  • 14h00: Họp Tổ công tác hoàn thiện Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

  • 16h00: Triển khai Kế hoạch đón tiếp sinh viên và tổ chức các hoạt động chào sinh viên K63.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (24/9)

  • 9h00: Tổng kết công tác tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trực tuyến, học kỳ II, năm học 2020-2021.

Mời: T. Thế, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: ONLINE

  • Từ 07h30 thứ Sáu, ngày 17/9/2021 đến 17h00 Chủ nhật ngày 26/9/2021: Tổ chức cho thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển đại học chính quy năm 2021 theo kết quả thi TN THPT năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xác nhận nhập học và nhập học (trực tuyến/online). Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học trực tuyến tại: https://nhaphoc.neu.edu.vn).  Thành phần: PGS.TS. Bùi Đức Triệu, cùng toàn thể các thành viên Ban tuyển sinh theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/4/2021 của Hiệu trưởng. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.