Lịch tuần khoa từ 21/10 – 27/10/2019

08h30 – 17h00  thứ Hai ngày 21/10/2019: Nhà trường tổ chức đo trang phục cho CBVC tại Phòng hội thảo tầng G Nhà A1.

-08h30 – 17h00  thứ Ba ngày 22/10/2019: Nhà trường tổ chức đo trang phục cho CBVC tại Phòng hội thảo tầng G Nhà A1.

Thứ Ba (22/10)

  • 8h00: Họp triển khai Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giữa chu kỳ, giai đoạn 2017 – 2022.

Mời: T.Dong – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 18h00: Hội nghị Tổng kết năm học và Chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2019.

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (23/10)

  • 8h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ CQ và VB2-CQ Đợt 3-2019.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp thống nhất kế hoạch chuẩn bị giảng chương trình Khoa học dữ liệu

Mời: Các thầy cô trong danh sách chuẩn bị – Tại: Phòng họp khoa

Thứ Năm (24/10)

  • 9h00: Lễ ra mắt Viện Công nghệ thông tin và Kinh tế số.

Mời: T. Thế và các đ/c có giấy mời – Tại: Hội trường A2

  • 16h30: Hội nghị toàn thể Giảng viên lấy ý kiến về Thời khóa biểu năm học.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn và toàn thể GV ko có giờ lên lớp – Tại: Hội trường A2

Thứ Bảy (26/10)

  • 8h00: Hội thảo khoa học quốc gia: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển”

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân cùng toàn thể CBGV tham dự – Tại: Hội trường A2

  • 14h00: Lễ khai giảng và trao bằng tiến sĩ năm 2019.

Mời: Đại diện khoa, các thầy cô giảng dạy và hướng dẫn – Tại: Hội trường A2