Lịch tuần khoa từ 21/2/2022-27/2/2022

Thứ Hai (21/2)

  • 15h00: Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức đoàn công tác tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại các Trung tâm Giáo dục QP&AN.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (23/2)

  • 14h00: Họp triển khai tuyển sinh Sau đại học năm 2022 và xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ mới.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (24/2)

  • 8h00: Họp về giờ nghiên cứu khoa học với các Bộ môn: Ngoại ngữ không chuyên; Giáo dục thể chất; Toán cơ bản và Khoa: Ngoại ngữ kinh tế, Toán kinh tế.

Mời: T. Thế, C. Vân – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h00: Đón sinh viên ĐHCQ khóa 63 hoàn thành khóa học Giáo dục QP&AN trở về trường.

Mời: Đại diện LĐ khoa – Tại: Khu vực sảnh trước A1, A2

  • 15h30: Họp về công tác quản lý sinh viên các chương trình đặc thù.

Mời: Đại diện LĐ khoa – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (25/2)

  • 9h00: Gặp mặt chức mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Trạm Y tế trường

  • 9h00: Họp về Trường hoa học công nghệ

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp A- Tầng 5 nhà A1

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán kinh tế. Thầy Bùi Dương Hải báo cáo về ANOVA.

Mời: Các thầy cô BM và thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp BM

Thứ Bảy (26/2)

  • 16h00: Dự tổng kết đợt học Giáo dục QP&AN dành cho sinh viên khóa 63 tại Trung tâm Giáo dục QP&AN, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ Đô.

Mời: Đại diện LĐ khoa – Tại: Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ Đô (Xe đón xuất phát tại Sảnh A1 lúc 14h30)