Lịch tuần khoa từ 21/6 – 27/6/2021

Thứ Ba (22/6)

  • 08h00 ngày 22/6/2021 đến ngày 24/6/2021: Rà soát các điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ đợt 2/2021 theo Kế hoạch số: 793/KH-ĐHKTQD ngày 05/5/2021

Mời: LĐ Khoa, Viện đào tạo – Tại: ONLINE. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.

  • 9h00: Hướng dẫn nội dung tổng kết năm học 2020-2021.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (23/6)

  • 9h30: Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh báo cáo kế hoạch tổ chức thi học kỳ theo hình thức trực tuyến.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: T. Thế và các thầy cô trong ban điều hành các chương trình bằng tiếng Anh hệ chính quy tiêu chuẩn của trường – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (24/5)

  • 14h00: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1