Lịch tuần khoa từ 21/9 – 27/9/2020

Thứ Hai (21/9)

  • 8h30: Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2020.

Mời: T. Thế, C. Liên – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (22/9)

  • 9h00: Thường vụ Đảng ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm học 2020-2021.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tập huấn phần mềm, tải đề thi lên hệ thống OTS.

Mời: Các BM có nhu cầu – Tại: Phòng 606 tầng 6 Nhà A2

Thứ Tư (23/9)

  • Họp xét tuyển NCS K41

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh, Cô Liên – Tại: VPK

Chủ nhật (27/9)

  • 7h30: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 (Buổi thứ nhất).

Mời: T. Thế, Cô Phan Minh – Tại: Hội trường A2

  • 13h00: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy, đợt 2 năm 2020 (Buổi thứ hai).

Mời: T. Thế, Cô Phan Minh – Tại: Hội trường A2