Lịch tuần khoa từ 22/2 – 28/2/2021

Thứ Hai (22/2)

  • 14h30: Phòng Quản lý đào tạo báo cáo về phương án tổ chức rà soát, cập nhật và hoàn thiện chương trình đào tạo đại học chính quy.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp Tổ biên soạn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (26/2)

  • 8h00: Gặp mặt chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Mời:  Đại diện lãnh đạo khoa. Địa điểm: Trạm Y tế.