Lịch tuần khoa từ 22/3 – 28/3/2021

Thứ Hai (22/3)

  • 8h00: Hội nghị đại biểu cấp trường lần 1 giới thiệu thành viên bầu Hội đồng trường.

Mời: Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị – Tại: Hội trường A2

  • 15h30: Hội nghị đại biểu cấp trường lần 2 bầu thành viên Hội đồng trường.

Mời: Toàn thể các đại biểu được triệu tập tham dự Hội nghị – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (24/3)

  • 8h00: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: BCH LCĐ, cán bộ Đoàn toàn trường và các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (25/3)

  • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia: “Bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”.

Mời: T. Thế, các thầy cô có giấy mời và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 18h00: Lễ Vinh danh Sinh viên tiêu biểu 2020 và Trao giải thưởng 26/3 – NEU Glory Night 2021.

Mời: Đại diện khoa, BCH LCĐ và các thầy cô cùng các em sinh viên quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (26/3)

  • 10h30″ Họp Ban nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2021.

Mời: Các thành viên theo QĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Bảy (27/3)

  • 7h30: Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2021.

Mời: Đại diện khoa, BM, các GV tham gia giảng dạy và các thầy cô có giấy mời – Tại: Hội trường A2