Lịch tuần khoa từ 22/4 – 28/4/2024

Thứ Ba (23/4)

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo – Trường Công nghệ.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tiếp và làm việc với Bà Victoria Bick, Giám đốc Hợp tác toàn cầu, Trường Đại học Adelaide.

Mời: T. Minh, T. M.Hoàng – Tại: Phòng tiếp khách tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập Khoa Khoa học cơ sở – Trường Công nghệ.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (24/4)

  • 14h00: SHKH Bộ môn Toán cơ bản chủ đề: “Lý thuyết đồ thị”

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp 1108

Thứ Năm (25/4)

  • 8h00: Hội nghị tập thể viên chức, người lao động Trường Công nghệ.

Mời: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Công nghệ, cùng toàn thể viên chức, người lao động các đơn vị: V.CNTT&KTS, K.Toán KT, K.TK – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 4/2024.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (26/4)

  • 11h00: Tổng kết các cuộc thi Olympic.

Mời: T. Thế, các Thầy/Cô và các sinh viên được khen thưởng – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1