Lịch tuần khoa từ 23/11 – 29/11/2020

Thứ Hai (23/11)

  • 8h00: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Mời: Viên chức quản lý không là đảng viên – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (24/11)

  • 9h00: Họp xét tiến độ nghiên cứu sinh năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: Họp rà soát hệ thống môn học, giáo trình học liệu năm 2020 của Trường và dự kiến kế hoạch rà soát năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Hưng, Cô Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ đợt 3 năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (27/11)

  • 8h00: Tọa đàm Đối thoại chính sách quý IV: “Định hướng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo sau đại dịch Covid-19”.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng B104 Nhà A2

  • 9h30 – 21h00: Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp

Mời: CBGV, học viên, sinh viên toàn trường có quan tâm – Tại: Khuôn viên trường