Lịch tuần khoa từ 23/3 – 29/3/2020

Thứ Hai (23/3)

  • 14h00: Triển khai công tác tổ chức Đại hội Chi bộ/Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2022/2020-2025.

Mời: T. Tuấn – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Tư (25/3)

  • 14h00: Triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh đại học theo phương án mới.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Năm (26/3)

  • 9h00: Triển khai công tác làm ngân hàng đề thi online đợt 1 năm 2020.

Mời: Trưởng các Bộ môn đăng ký làm đề thi đợt 1

Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business