Lịch tuần khoa từ 24/1/2022-30/1/2022

Thứ Tư (26/1)

  • 16h00: Gặp mặt lãnh đạo các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022.

Mời: T. Thế, T. Dong và các thầy cô có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (27/1)

  • 9h30: Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Kỳ mùa Thu, triển khai kế hoạch công tác Kỳ mùa Xuân và Tổng kết Hội diễn văn nghệ và cuộc thi ảnh NEU.

Mời: Cô Phan Minh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1