Lịch tuần khoa từ 24/2 – 1/3/2020

Thứ Ba (25/2)

  • 10h00: Phòng Truyền thông báo cáo Ban Giám hiệu về tiêu chí đánh giá Cổng thông tin điện tử cấp 2 của các đơn vị.

Mời: T. Hải – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (27/2)

  • 8h00: Gặp mặt chức mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Trạm y tế