Lịch tuần khoa từ 24/8 – 30/8/2020

Thứ Hai (24/8)

  • 8h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Toàn thể GV bộ môn – Tại: VPBM

  • 14h00: Họp triển khai giảng dạy kỳ mới và phát triển môn học mới.

Mời: T. Thế, T. Huy, các thầy cô Trưởng, Phó Bộ môn – Tại VPK

Thứ Tư (26/8)

  • 8h30: Trao đổi về nội dung đề cương các học phần Toán TC.

Mời: Toán thể GV BM TTC – Tại: Phòng họp 1109 A1

  • 8h30: Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế và các thầy cô Cố vấn học tập quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (27/8)

  • 10h00: Toạ đàm với các đối tác tổng kết chương trình Giáo dục QP-AN cho sinh viên hệ chính quy năm 2020.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Diễn đàn kết nối kinh doanh “Việt Nam – Belarus: các khả năng hợp tác mới của đối tác kinh tế chiến lược” giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Phòng Thương mại công nghiệp Belarus.

Mời: Các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30: Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp năm 2020.

Mời: Các thầy cô được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp GVCC, GVC, CVC năm 2020 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (28/8)

  • 8h00: Họp Bộ môn Toán kinh tế.

Mời: Toàn thể GV BM Toán KT – Tại: VPBM