Lịch tuần khoa từ 25/1 – 31/1/2021

Thứ Ba (26/1)

 • 9h30: Họp về triển khai hậu kiểm xác định tính liêm chính trong học thuật đối với luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, chuyên đề thực tập.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 15h30: Họp Ban chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (27/1)

 • 9h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán cơ bản (TS Nguyễn Tuấn Long trình bày: Một số vấn đề về ngôn ngữ lập trình Python)

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM

 • 14h00: Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Học kỳ 1 và triển khai kế hoạch công tác Học kỳ 2 năm học 2020-2021 và năm 2021.

Mời: C. Phan Minh – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (28/1)

 • 7h30: Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Dong, T. Huy, C. Phan Minh, T. Hưng, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, T. Phạm Tuấn, C. Thùy Trang, T. Kiên Trung, T. Long, T. Đức, C. Lê Anh, C. Thắm, C. Phương, T. Hoàng, C. Liên, C. PLan – Tại: Hội trường A

 • 11h00: Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

Mời: T. Dong, C. Ng Minh, các thầy cô quan tâm – Tại: Hội trường A

 • 15h00: Họp Tổ công tác sửa đổi quy chế đánh giá phân loại viên chức, người lao động.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (29/1)

 • 8h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán kinh tế (ThS Bùi Dương Hải trình bày: Thống kê Bayes)

Mời: Toàn thể GVBM và những người có quan tâm – Tại: VPBM

 • 16h00: Hội nghị tổng kết công tác tư vấn hướng nghiệp và gặp mặt doanh nghiệp đối tác năm 2020.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 17h30: Lãnh đạo Nhà trường thăm và chúc Tết sinh viên nội trú của trường.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Khu KTX sinh viên

 • 18h30: Lễ trao bằng Thạc sỹ NEU-AMBA.

Mời: Đại diện khoa, các giảng viên tham gia giảng dạy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1