Lịch tuần khoa từ 25/10/2021-31/10/2021

Thứ Ba (26/10)

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2020-2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (27/10)

  • 8h00: Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi số mô hình chính sách và kinh doanh” thuộc Chuỗi hội thảo Mạng lưới trí thức trẻ toàn cầu (VYSA). OFFLINE/ONLINE.

Mời: Bí thư Chi đoàn GV thuộc Khoa, Đoàn viên cán bộ, giảng viên trẻ thuộc CĐGV – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế, Giảng viên phụ trách SVNCKH – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (28/10)

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu toàn Trường.

Mời: Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Tọa đàm “Thúc đẩy việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong Nông nghiệp tại Việt Nam”.

Mời: Đại diện lãnh đạo khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (29/10)

  • 9h00: Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022.

Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn, T.Hưng, C. Liên, C. Lan – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h00: Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 3 năm 2021. ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán kinh tế. Thầy Trần Minh Hoàng báo cáo “Giới thiệu Mô hình phá sản doanh nghiệp trong Bảo hiểm”

Mời: Toàn thể GVBM và các thầy cô quan tâm – Tại: ONLINE

  • 15h30: Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến 17h00 thứ Tư, ngày 27/10/2021Tiếp nhận kế hoạch học tập từ các đơn vị quản lý đào tạo để tổng hợp xây dựng thời khóa biểu toàn Trường (theo Công văn số 1579/ĐHKTQD-QLĐT ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng). Các đơn vị gửi file dữ liệu theo form chuẩn về Phòng QLĐT (Phòng 211, Nhà A1). Ghi chú: Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi, Tổ công tác của Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc bố trí thời khóa biểu và giảng đường. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 402/QĐ-ĐHKTQD ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: Phòng 211 tầng 2 Nhà A1 (P.QLĐT). Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.
– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến Chủ Nhật, ngày 31/10/2021Tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 63 chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo Thông báo số 1601/TB-ĐHKTQD ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: PGS.TS Bùi Đức Triệu (Trưởng phòng), cùng các đơn vị, cá nhân theo phân công. Chủ trì: PGS.TS Bùi Đức Triệu – Trưởng phòng Quản lý đào tạo. Địa điểm: ONLINE. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.

– Từ thứ Hai, ngày 25/10/2021 đến thứ Sáu, ngày 29/10/2021Các khoa/viện tổ chức rà soát kết quả học tập của sinh viên đại học chính quy, xét cảnh báo học tập, thôi học (đợt 2/2021) theo Thông báo số 1484/TB-ĐHKTQD ngày 23/9/2021 của Hiệu trưởng. Thành phần: Các đơn vị, cá nhân theo phân công. Địa điểm: Trưởng Khoa/Viện đào tạo. Các đơn vị chuẩn bị theo phân công.