Lịch tuần khoa từ 25/3 – 31/3/2024

Thứ Hai (25/3)

  • 8h00: Gặp mặt chúc mừng 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

Mời: Đại diện khoa và các thầy cô quan tâm – Tại: Văn phòng Đoàn TN

  • 8h30: Chương trình “Gặp gỡ Tháng Ba” nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và Lễ Trao giải thưởng 26/3 cho Cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Mời: BCH Liên Chi đoàn và các bạn đoàn viên, sinh viên không có giờ lên lớp. – Tại: Hội trường A – Nhà Văn hóa

  • 15h00: Họp với các Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo các ngành mới..

Mời: T. Thế, T. Minh Hoàng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (27/3)

  • 15h00: Họp Hội đồng xét chọn nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách năm 2024.

Mời: Trưởng nhóm NC&TVCS đăng ký và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp Hội đồng xét chọn nhóm Công bố Quốc tế CLC năm 2024.

Mời:: Trưởng nhóm CBQT CLC đăng ký và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (28/3)

  • 8h30: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo (ngành mới).

Mời: Các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 186/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu (ngành mới).

Mời: Các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 186/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/3/2024 của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 10h00: Họp Tổ công tác rà soát và xác nhận các điều kiện thực tế của Trường phục vụ công tác mở các ngành mới.

Mời: T. Thế, T. Minh Hoàng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (29/3)

  • 9h30: Sinh hoạt Bộ môn Toán cơ bản, chủ đề : “Phương pháp soạn bài giảng, giáo trình bằng công cụ Codelab”

Mời: Toàn thể thầy cô BMTCB và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng họp 1108