Lịch tuần khoa từ 26/10 – 1/11/2020

Thứ Ba (27/10)

 • 8h00: Hội thảo khoa học Quốc gia, chủ đề: “Nền Kinh tế số: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Mời: T. Thế, các thầy cô có giấy mời và các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 10h00: Tổng kêt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Tổng duyệt chuẩn bị cho Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020.

Mời: Các sinh viên đăng ký tham dự Hội nghị có mặt tại Hội trường A2 để tập dượt chuẩn bị cho buổi Hội nghị chính thức (nhờ các thầy cô hướng dẫn báo cho các nhóm của mình)

Thứ Tư (28/10)

 • 8h30: Khai mạc giải BÓNG RỔ truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân – Năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Sân KTX Sinh viên

 • 14h00: Sinh hoạt khoa học học viên cao học BM Toán kinh tế. 

Mời: T. Thế, Cô Ng Minh, T. Hưng và các thầy cô quan tâm – Tại: VPBM

 • 14h00: Hội nghị “Nghiên cứu khoa học sinh viên năm” năm 2020 và Lễ trao giải thưởng “Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế, Cô PMinh, C. NgMinh, C. Liên, C. Ngọc – Tại: Hội trường A2

Thứ Năm (29/10)

 • 7h30: Hội thảo Khoa học Quốc gia “Vai trò tri thức trẻ trong nền Kinh tế số”.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2

 • 15h00: Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2019-2020.

Mời: Các thành viên HĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng quy định học bổ sung kiến thức chương trình Đại học đối với các thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (30/10)

 • 16h00: SHKH Bộ môn Toán kinh tế: NCS Lê Anh Đức báo cáo kết quả luận án.

Mời: T. Thế, Cô Ng Minh, T. Huy, T. Hưng, T. Hải và toàn thể thầy cô BMTKT và các thầy cô quan tâm – Tại: 1109 A1

 • 16h00: Ban Giám hiệu gặp mặt Lưu học sinh khóa mới.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h30: Khai trương Ký túc Nhà 5,6,7.

Mời: Đại diện khoa, các đ/c quan tâm – Tại: Sân Nhà 7