Lịch tuần khoa từ 26/4 – 2/5/2021

Thứ Hai (26/4)

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

  • 15h30: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về công tác giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập tại Trường.

Mời: Các thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (27/4)

  • 8h00: Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo của trường.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 8h30: Khai mạc giải Cầu lông truyền thống Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021.

Mời: Đại diện khoa, các VĐV tham gia giải, các thầy cô quan tâm – Tại: Sân Cầu lông hầm B2 Nhà A1

  • 11h30: Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện quy định về giảng dạy theo phương pháp lý thuyết – thảo luận tại Trường.

Mời: Các thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (28/4)

  • 15h30: Hội nghị triển khai góp ý các Quy chế của Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (29/4)

  • 11h00: Họp Tổ công tác rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện Quy định về thực tập và khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học tại trường ĐH KTQD theo Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD&ĐT.

Mời: Các thành viên tổ công tác – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (30/4), Thứ Bảy (1/5), Thứ hai (3/5): Nghỉ lễ 30/4 & 1/5 theo QĐ của Trường