Lịch tuần khoa từ 26/8 – 1/9/2019

Thứ Hai (26/8)

  • 14h00: Họp hoàn thiện chương trình đào tạo Khoa học Dữ liệu.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Huy, Cô Ng Minh, T. Thành – Tại: VPK

Thứ Ba (27/8)

  • 8h30: Họp Bộ môn Toán cơ bản

Mời: Các thầy cô BM – Tại VPBM

  • 14h00: Họp về hoạt động của trung tâm.

Mời: T. Thế, T. Huy, P.Lan – Tại: VPK

  • 14h00: Bộ môn Toán kinh tế họp thảo luận, thống nhất bài giảng môn XSTK năm học mới.

Mời: Thầy cô BM Toán KT và các thầy cô giảng môn XSTK các BM khác (bao gồm cả mời giảng) – Tại: VPBM

Thứ Tư (28/8)

  • 9h30: Họp triển khai kế hoạch thực tập học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h30 – 16h00: Gặp làm việc, bàn hợp tác với GS David Pitt – ĐH Macquarie Sidney – Trưởng khoa Định phí BH và Phân tích KD

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Ng Minh, T. Mạnh, T. Hải, C. Thắm, T. Thành – Tại: VPK

Thứ Sáu (30/8)

  • 16h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2019.

Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1