Lịch tuần khoa từ 26/9 – 2/10/2022

Thứ Ba (27/9)

  • 10h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp Trường học kỳ II năm học 2021-2022. ONLINE/OFFLINE.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (29/9)

  • 16h30: Họp rà soát tiến độ viết báo cáo TĐG Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn FIBAA:

Mời: Đại diện các nhóm viết Báo cáo TĐG của 15 chương trình – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (30/9)

  • 16h00: Họp phân công công việc chuẩn bị đón tiếp sinh viên K64.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, C. Thắm, C. Thùy Trang, T. Kiên Trung, cố vấn HT K64 (C. Liên, C. Phương, T. Dương, T. Tuyến) – Tại: Phòng họp 1108