Lịch tuần khoa từ 27/4 – 3/5/2020

Thứ Hai (27/4)

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy cấp Trường học kỳ I năm học 2019-2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 và trực tuyến trên Skype for Business

Thứ Ba (28/4)

  • 9h00: Họp bàn kế hoạch công việc.

Mời: T. Thế, Huy, Hưng, Hải, Mạnh, Hoàn, K.Trung, C. Vân, Thủy, P.Minh, Phương – Tại: VPK

  • 16h30: Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình LT Xác suất.

Mời: T. Dong, C. Ng Minh, T. Huy, nhóm tác giả và các thầy cô quan tâm – Tại: P1108

 

Thứ Năm + Thứ Sáu: NGHỈ LỄ 30/4 &1/5/2020