Lịch tuần khoa từ 27/5 – 2/6/2024

Tuần 22

 
Thứ tư / ngày Thời gian / Địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
27/5
8h00

Phòng 501 Nhà A2

 

Họp ứng viên dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

 

T. Huy, T. Thế

 

14h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Phòng Quản trị thiết bị báo cáo Tập thể lãnh đạo Trường về công tác rà soát, bố trí phòng làm việc cho các Trường. T. Huy

 

15h30

Phòng họp khoa 1109

Họp đánh giá viên chức hết thời hạn giữ chức vụ quản lý (Phó BM) Tập thể lãnh đạo mở rộng (T. Thế, C. Vân, C. Trang, T. Đức) T. Hoàn,  T. Hải, C. Thủy
18h00

Hội trường A – Nhà Văn hóa

Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” (Đợt 1 năm 2024).

 

Các đ/c có danh sách học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

 

Thứ tư

29/5

 

15h00

Phòng hội thảo tầng G Nhà A1

Lễ Bế mạc và trao đổi các giải thể thao sinh viên truyền thống Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kỳ mùa xuân năm 2024.

 

Đại diện khoa

 

Thứ Năm 

30/5

8h30

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 

Họp Hội đồng tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 thông qua phương pháp tuyển sinh ĐHCQ năm 2025.

 

T. Thế

 

Thứ Sáu

31/5

15h00

Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Họ giao ban tuần.

 

T. Huy