Lịch tuần khoa từ 3/8 – 9/8/2020

Thứ Hai (3/8)

  • 9h00: Họp về kế hoạch giảng dạy các lớp chương trình tiếng Anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh – Tại: Phòng họp khoa

  • 15h00: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tài chính kế toán báo cáo Ban Giám hiệu về công tác biên dịch, xuất bản giáo trình và công tác thanh toán biên dịch tài liệu giảng dạy của các đơn vị.

Mời: T. Thế, C. Vân – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 16h30: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 chính quy năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (5/8)

  • 9h30: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên ĐHCQ đợt 2 năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Mời:  T. Thế, T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (7/8)

  • 6h30: Lễ ra quân đoàn Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Mời: T. Mạnh, T. Hưng, T. Hoàn, T. Nhật, T. Trung (TTC) – Tại: Sảnh trước  Nhà A1