Lịch tuần khoa từ 27/9/2021-3/10/2021

Thứ Hai (27/9)

  • 7h30: Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên khóa 63 năm học 2021-2022 (Khối 5).

Mời: T. Thế (T. Huy) – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h00: Triển khai cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ tiêu chuẩn K31.

Mời: Trưởng các Ban CM trong tổ công tác theo QĐ – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (28/9)

  • 14h00: Họp triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến (ONLINE/OFFLINE)

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân, C.Phan Minh – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Tư (29/9)

  • 8h00: Tọa đàm Đối thoại chính sách:  Hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: Đại diện khoa, các đồng chí có giấy mời và toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người học quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Vị trí việc làm.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (30/9)

  • 14h00: Tọa đàm các tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.ONLINE/OFFLINE

Mời: Lãnh đạo và Thành viên Tổ kiểm định của Khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (1/10)

  • 10h30: Họp triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi trắc nghiệm các học phần đại cương và cơ sở ngành.

OFFLINE/ONLINE.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp giao ban công tác Quý III, phố biến Nghị quyết của Đảng uỷ và kế hoạch công tác quý IV năm 2021.

OFFLINE/ONLINE.

Mời: T. Thế, T. Phạm Tuấn, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1