Lịch tuần khoa từ 28/12/2020 – 03/01/2021

Thứ Hai (28/12)

  • 8h30: Hội nghị các đơn vị liên kết đào tạo Đại học hệ Vừa làm vừa học.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Tập huấn sử dụng và cập nhật về phần mềm chống đạo văn Turnitin.

Mời: T. Minh Hoàng, T. Thanh Tuấn, các thầy cô quan tâm – Tại: Phòng 606 Nhà A2

Thứ Ba (29/12)

  • 9h00: Tổ chức bàn giao sách do Trường Handong University tài trợ cho các đơn vị.

Mời: Các giảng viên thuộc các Khoa/ Viện – Tại:  Phòng Tiếp khách tầng 5 Nhà A1

  • 13h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy thư giới thiệu nhân sự Trưởng, Phó trưởng đơn vị chức năng và tương đương để đưa vào quy hoạch chức vụ quản lý.

Mời: T.Dong, T. Tuấn, T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 13h30: Hội nghị triển khai viết giáo trình năm 2021.

Mời: T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân, các cá nhân đăng ký chủ biên giáo trình năm 2021 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Tổng kết và đóng góp ý kiến hoàn thiện các tiêu chí đánh giá trang web cấp 2 của các đơn vị trực thuộc Trường.

Mời: T. Hải – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: NCS. Hoàng Mạnh Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế)

Mời: Thành viên Hội đồng & Toàn thể thầy cô trong khoa – Tại: P501 Nhà A2

Thứ Tư (30/12)

  • 14h00: Họp tổng kết công tác Khảo thí Học kỳ I và triển khai công tác Khảo thí Học kỳ II năm học 2020-2021.

Mời: T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp ĐHCQ, VB2-CQ đợt 4/2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật (1-3/1/2021)

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021