Lịch tuần khoa từ 28/2/2022-6/3/2022

Thứ Ba (1/3)

  • 9h30: Lễ Khai giảng khóa 1 Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh (BBus), Đại học Waikato, New Zeland tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
    ONLINE/OFFLINE.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2

Thứ Sáu (4/3)

  • 9h00: Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2022.

Mời: T. Thế, T.Hưng, T. Mạnh, C. Vân, Chủ nhiệm đề tài cấp Trường đợt 1 năm 2022, đại diện nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 1 năm 2022 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Chủ nhật (6/3)

  • 7h30: Lễ ra quân tháng Thanh niên và ra mắt đội Thanh niên xung kích NEU.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Sân KTX